Forurensing

Nitrogenoksider fra veitrafikken, industrielle varmeanlegg, forbrenningsovner og lignende, kombinert med sollys, danner ozon. Ozon på bakkenivå er giftig, og er derfor en indikasjon på graden av luftforurensning.

Huden vår utsettes stadig for ozonrik luft. Hudens eneste naturlige beskyttende mekanisme mot ozon er E-vitamin. På en forurenset dag, så skal det kun 2 timers ozoneksponering til før hudens E-vitaminnivå er redusert med 25 prosent. Dette resulterer i at hudcellenes vitale prosesser, som reparasjon og regenerering, svekkes. Dette fører igjen til irritasjoner og raskere hudaldring. Med produktene under får du beskyttelse mot miljørelatert hudskade.