Scandinavian Beauty


SCANDINAVIAN BEAUTY AS

Org nr:     924 389 079

Adresse: Lilleakerveien 8, 0283 Oslo


BOARD
Geir Håvard Kvalheim - Chairman

Geir Håvard Kvalheim er utdannet sivilmarkedsfører fra Norges Markedshøyskole og har lang erfaring fra hudpleiebransjen både nasjonalt og internasjonalt. Kvalheim vil ha i tillegg til vervet som styreleder og deltager i Advisory Board, ha en operasjonell rolle som leder for produkt og konsept i selskapet.

Management
Fredrik Solstad - CEO


Fredrik Solstad er utdannet sivilmarkedsfører og har lang erfaring fra å lede salgs- og markedsorganisasjoner med svært gode resultater. De siste 9 årene har han jobbet i SATS, hvor han har jobbet i den norske og nordisk ledergruppe med drift, strategi og lederskap inn mot 250 sentre som Nordisk Salgsdirektør.

Advisory Board


Scandinavian Beauty Advisory Board er kjedens alibi og faglige støttespiller. De vil delta i konsept og strategi diskusjoner og gi kjeden ikke bindende strategiske råd. SB Advisory Board vil være sammensatt av de beste fagpersoner nasjonalt og internasjonalt.Dr. Med. Jacek Bartosik - Member Advisory Board

Dr. Jacek Bartosik fikk sin legeutdanning ved Universitetet i Lund og spesialistutdanning innen dermatologi på hudklinikkene i Lund og Rigshospitalet i København. Siden 1997 arbeider han ved Hudavdelingen i Lund hvor han er, blant annet ansvarlig for behandling av hyperhidrose (overdreven svetting) med botulinum toxin. Under deler av 2002 og 2003, var han ansvarlig for denne type behandling og for dermatologisk kirurgi (hudkirurgi) ved Bispebjerg universitetssykehus i København. Han fikk sin doktorgrad i 1991 og har siden fortsatt å forske på områder atopisk dermatitt, fotodynamisk terapi, hyper-mobile syndrom etc. i nasjonale og internasjonale prosjekter. Dr. Bartosik var blant de første i Skandinavia som begynte å bruke botulinum toxin (Botox ®) og Restylane® for kosmetisk behandling og er fortsatt en hyppig foredragsholder på dette området. Dr Bartosik har mer enn 16 års erfaring innen kosmetiske behandlinger og har utført mer enn 15.000 kosmetiske behandlinger med botulinum toksin og dermal fyllstoffer (Restylane®, Juvederm ®).


Dr. Richard Miron, BMSC, MSc, PhD, DDS - Member Advisory Board

Dr. Richard Miron er en kanadisk forsker med doktograd i molekylær- og cellebiologi fra Universitetet i Bern, Sveits, og er en av verdens ledende forskere innen stamcelleforskning på hud. Han har blitt tildelt flere priser for fremragende forskning innen området og har publisert mer enn 200 forskningsartikler på regenenaritive behandlinger med bioaktive vekstfaktorer fra stamceller.


Prof. Dr. Dr. Dr. Shahram Ghanaati - member Advisory Board

Professor Shahram Ghanaati har en trippel doktorgrad i medisin, odontologi og naturvitenskap (MD, DMD, PhD) fra de tyske universitetene Johannes Gutenberg University, Mainz og Johann Wolfgang Goethe University, Frankfurt. I 2016 oppnådde han graden spesialist i oral og maxillofacial kirurgi med ytterligere betegnelse på plastiske operasjoner og ble utnevnt til overlege. I 2016 ble han utnevnt til visedirektør for klinikken. For tiden er han forskningskonsulent for verdens ledende produsent av biomaterialer. I 2009 grunnla han FORM-Lab (Frankfurt Orofacial Regenerative Medicine), forskningslaboratoriet ved Clinic of Oral, Cranio-Maxillofacial and Plastic Surgery, Johann Wolfgang Goethe University Frankfurt, og leder det siden den gang. Prof. Ghanaati er en av verdens fremste forskere innen området som omhandler behandlingsmetoder med PRF.


Dr. Ana Paz - Member Advisory Board

Paz er har sin medisinske utdannelse fra Portugal og har de siste årene spesialisert seg utvikling og klinisk dokumentasjon av PRF behandlinger. Hun har i samarbeid med White Clinic i Lisboa utviklet en egen behandlingsmetode som har fått internasjonal oppmerksomhet og er hyppig foredragsholder på ulike kosmetisk estetiske kongresser i hele verden.


Geir Håvard Kvalheim - Advisory Board

Geir Håvard Kvalheim er utdannet sivilmarkedsfører fra Norges Markedshøyskole og har lang erfaring fra hudpleiebransjen både nasjonalt og internasjonalt. I 2010 startet han selskapet ScandiDerma AS som et forsknings- og utviklingsselskap med fokus på naturlige arktiske ekstrakter rettet mot hudpleiemarkedet. Selskapet identifiserte flere ekstrakter som etter hvert dannet grunnlaget for hudpleieserien ČUVGET. Kvalheim sørget for at selskapet allerede etter to år etablerte distribusjonsavtaler med aktører i Europa, Midt ‑ Østen, Afrika og USA, og har allerede bevist stor gjennomføringsevne i hudpleiebransjen. Kvalheim vil ha i tillegg til vervet som styremedlem og deltager i Advisory Board, ha en operasjonell rolle som forretningsutvikler i selskapet.


Anne Kathrine Hansen

Anki Hansen er diplomutdannet hudterapeut med snart 30 år i bransjen. Hun er kjent for å inneha en unik faktabasert produktkunnskap- og hun holder seg kontinuerlig oppdatert på utviklingen og trendene i bransjen.